გვარის ღონისძიებები
საგვარეულომ მიიღო მონაწილეობა დაფინანსებაში, ლოცვების წიგნის გამოცემაში - აწყურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის დაუჯდომელი საგალობლები.
2016 წლის 25 მაისს გამოიცა აწყურის ღვთისმშობლის ხატის დაუჯდომელი საგალობელი მოსიძეთა საგვარეულოს და მარინა ძებისაშვილის ფინანსური შეწევნით. ყოვლადწმინდა აწყურის ღვთისმშობელი შეეწიოს მათ ოჯახებს და სრულიად საქართველოს.

გარდამოცემანი და დაუჯდომელი ყოვლადწმინდა ღვთისმსობლის აწყურის ხელთუქმნელი ხატისა

ევედრებიან ხილულთა და უხილავ მტერთაგან, მატერიალური სიდუხჭირისა და ბოროტთა სულთა მანქანებათაგან თავდასასხნელად, აგრეთვე სულიერ და და ხორციელი უძლურებისაგან გასათავისუფლებლად და წარწყმედელთა გზათაგან და ტყვეობათაგან განსარინებლად