ქართული სულისკვეთება
წმიდა მეფე დავით IV აღმაშენებელი (1073-1125)

საქართველოს მეფე 1089-1125 წლებში, გიორგი II-ის ძე, დიდი სახელმწიფო მოღვაწე და ძლევამოსილი მხედართმთავარი